Szanowny inwestorze, przygotowaliśmy dla Ciebie krótki poradnik geodezyjny, który pozwoli Ci lepiej zorientować się w roli geodety w planowanej przez Ciebie inwestycji.

 

Obsługa inwestycji

 

 

Etap 1 - mapa do celów projektowych

Aby możliwe było wykonanie projektu, inwestor musi dysponować odpowiednią mapą do celów projektowych. W tym celu geodeta sporządza mapę zawierającą wszystkie niezbędne dla projektanta informacje, takie jak: szczegóły ewidencji gruntów i budynków, plan zagospodarowania terenu, a także sieci uzbrojenia terenu.

Rzetelnie przygotowana mapa do celów projektowych stanowi warunek sprawnej realizacji inwestycji.

 

Etap 2 - wytyczenia

Kiedy inwestor dysponuje już wszystkimi niezbędnymi pozwoleniami oraz projektami, można przystąpić do prac realizacyjnych. W tym celu geodeta wyznacza w terenie przebieg projektowanego obiektu budowlanego. Polega to na oznaczeniu w terenie wszystkich niezbędnych elementów geometrycznych, takich jak osie konstrukcyjne oraz punkty załamania.

Precyzyjne wyznaczenie w terenie przebiegu projektowanej inwestycji zapewnia poprawną realizację założeń inwestora.

 

Etap 3 - inwentaryzacja powykonawcza

Zgodnie z obowiązującymi ustawami i rozporządzeniami, inwestor ma obowiązek zrealizować geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. Obowiązek ten dotyczy wszystkich inwestycji wymagających pozwolenia na budowę oraz przyłącza sieci uzbrojenia terenu (kanalizacyjnej, wodociągowej, gazowej, cieplnej, telekomunikacyjnej oraz elektroenergetycznej).

Inwentaryzacja powykonawcza jest ostatnim etapem inwestycji. Jest ona niezbędna do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, np. zameldowania się w nowym domu.

 

Pomiary do celów prawnych

 

 

Wytyczenie granic w terenie

Czynności prowadzące do ustalenie w terenie przebiegu granic. Wytyczenie wiąże się z odszukaniem punktów załamania granic nieruchomości i okazaniem ich inwestorowi. Wyznaczenie granic jest możliwe tylko w przypadku odszukania punktów granicznych. W sytuacji kiedy punkty te zostały uszkodzone lub zniszczone konieczne będzie ich wznowienie.

Jeśli inwestor nie jest pewien przebiegu swojej granicy, a planuje np. budowę ogrodzenia to wówczas wytyczenie granic w terenie przez geodetę jest idealnym rozwiązaniem.

 

Wznowienie punktów granicznych

Proces mający na celu wyznaczenie w terenie granic działki poprzez określenie położenia punktów granicznych. Wznowienie polega na odtworzeniu w terenie punktów granicznych (graniczników), które mogły ulec zniszczeniu lub przesunięciu. Wznowienie możliwe jest do przeprowadzenia tylko na granicach ustalonych prawnie. W pozostałych przypadkach konieczne jest rozgraniczenie.

Jeśli inwestor chce mieć pewność co do przebiegu granic swojej nieruchomości, a odszukanie punktów granicznych nie jest możliwe, to wtedy wznowienie punktów granicznych powinno pomóc.

 

Podział nieruchomości

Jest to złożony proces mający na celu wydzielenie w obrębie jednej nieruchomości kilku mniejszych. Podziały mają na celu stworzenie optymalnych warunków pod dalsze inwestycje. 

Poprawnie przeprowadzony podział pozwala znacząco zwiększyć walory użytkowe nieruchomości.

 

Geodezyjne pomiary inżynieryjne

 

 

Pomiary charakteryzujące się bardzo wysoką dokładnością. Istnieje wiele różnych zagadnień geodezyjnych kryjących się pod tym pojęciem:

 

- badanie wychylenia, przemieszczenia oraz odkształceń obiektów budowlanych - obszar Śląska i Zagłębia jest silnie narażony na szkody górnicze, z tego powodu przeprowadzane są liczne pomiary mające na celu badanie stanu technicznego budowli,

- wyznaczenie objętości mas ziemnych - pozwala na precyzyjne określenie kształtu i rozmiarów takich obiektów jak hałdy, osadniki, odkrywki, wykopy i nasypy o różnorodnym zastosowaniu. Charakter mierzonego obiektu określa technologię pomiaru. Możliwe jest wykonanie pomiarów bezpośrednio na obiekcie (GPS-RTK i tachimetria), oraz pomiarów pośrednich bez konieczności wchodzenia na obiekt (tachimetria bezlustrowa oraz skaning laserowy),

- pomiar powierzchni i objętości lokali mieszkalnych, przemysłowych i usługowych - posiadanie precyzyjnego planu lokali pozwala na lepsze zarządzanie. Znając dokładne wymiary pomieszczeń oraz ich układ możliwe jest ich optymalne wykorzystanie,

- pomiary geometrii elementów jezdnych suwnicy - ponieważ każda suwnica jest bardzo istotnym elementem na hali konieczne jest okresowe badanie jej geometrii. Pozwala to znacząco zmniejszyć ryzyko ewentualnych awarii lub uszkodzeń,

-opracowanie projektu regulacji osi torów - realizowane jest dwuetapowo. Najpierw konieczny jest geodezyjny pomiar określający geometrię toru kolejowego. Następnie przygotowywany jest projekt regulacji osi toru tak aby jego geometria spełniała wymagane normy,

-wiele innych

 

Kontakt

 

Zakład Usług Geodezyjno-Kartograficznych

"GEOPROJEKT"

Geodeta inż. Marcin Kolasa

34-700 Rabka-Zdrój, ul. Sądecka 18

tel. 604 236 780

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.geodezja-rabka.pl

 


Our website is protected by DMC Firewall!